Felhasználási feltételek


  1. Regisztráció

  2. A Weboldal használatával kapcsolatos szabályok

  3. Adatkezelés

  4. Egyéb rendelkezésekJelen Felhasználási Feltételek egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a Szolgáltatás Üzemeltetője és a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) között

A Weboldal használatával a Felhasználó az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja és betartja.


A Felhasználási Feltételek az eseti felhasználókra és a regisztrált felhasználókra egyaránt vonatkozik.


A Felhasználási Feltételek legfrissebb változata a Szolgáltatás oldalain elhelyezett alsó menüben, a  "Felhasználási Feltételek" linkre kattintva érhető el. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Felhasználási Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására is. A Felhasználó felelőssége, hogy a Felhasználási Feltételek változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.


Regisztráció

Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.

A jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás eseti felhasználója vagy regisztrált felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja jelen Felhasználási Feltételeket, a jogszabályokat és a Netikettet. 


A honlapra történő regisztráció ingyenes. Az ingyenes regisztrációval az oldal korlátozott módban használható.

A Weboldal használatával kapcsolatos szabályok:
A Weboldalon található, nem az Üzemeltető által működtetett oldalra mutató külső hivatkozások (a sarkanyszex.hu-tól eltérő címtartományra mutató link) elérhetőségéért, tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.


A Sárkányszex (sarkanyszex.hu, a továbbiakban: Weboldal) Kógl Imre tulajdonos Székhely: 4400 Nyiregyhaza Tompa M. u. 5 sz. 1/1/1   továbbiakban: Üzemeltető) működteti.

A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja. Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget bármely nemű kárért, amely az itt szolgáltatott információk felhasználásából, vagy felhasználásukkal kapcsolatosan keletkezett, legyen az közvetlen vagy közvetett kár, vagy ennek következtében elszenvedett kár.


A Weboldalon a Felhasználók által elhelyezett tartalom tekintetében az Üzemeltető minden felelősséget kizár.


Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.


A Felhasználók által közzé, vagy elérhetővé tett tartalomért, oldalba való beintegrálásával (iframe megjelenítés különböző más oldalakról...stb) elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.


Következésképpen az adott Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzá - vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik.


Amennyiben a Fórumokon, Gallery-ben, wordpress oldalain egy adott Felhasználó által közzé,- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja.


Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a Felhasználási feltételeket, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, ideértve a privát tartalmak (nem nyilvánosan közzétett) tartalom megosztása (közvetlen elérés elérhetővé tétele) által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.


Adatkezelés
A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő az Üzemeltető, aki adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A Szolgáltatás Felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra.


A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.


A szolgáltatás használata során ugyanakkor bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Üzemeltető kezelésébe kerülnek. A Szolgáltatás Felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek.


A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a Felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése érdekében.


A Felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.


A Szolgáltató a regisztrált Felhasználók nem publikus adatait a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli, ideértve a privát tartalmak (nem nyilvánosan közzétett) elérhetőségét nem teszi közzé az oldalakon, azonban nem felel ha rajta kívül álló okok miatt ezekhez harmadik személy jogosulatlanul hozzájut (pl. hacker-támadás), vagy privát tartalom megtekintésére jogosult felhasználó harmadik személy részére átadja az elérhetőséget.   


Egyéb rendelkezések

Az Üzemeltető és a Felhasználó között a jelen Felhasználási feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik az alábbi esetekben:

(a) ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését;

(b) ha a Felhasználót véglegesen kitiltják a szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;

(d) Felhasználó halálával;

(e) a szolgáltatás megszűnésével; és

(f) új Felhasználási feltétel érvénybe lépésével.


A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a jelen Felhasználási Feltételek megszűnését követően is fennáll.


A jelen Felhasználási Feltételre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Felhasználási Feltételekkel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és Az Üzemeltető alávetik magukat a Nyíregyházi Városi Bíróság  kizárólagos illetékességének.


Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely részét, oldalak bármely tartalmát külön figyelmeztetés nélkül megszüntesse.


Fő oldal

számláló

Tag oldalak
Vendégkönyv

3in1.host BT